ارائه پیشنهادات جهت تحقق جهش تولید مبتنی بر ظرفیت های بخش ICT استان یزد

با عنایت به نامگذاری سال جدید با عنوان «جهش تولید» از سوی مقام معظم رهبری و نقش مهم فناوری اطلاعات و زیرساخت های ارتباطی در خلق ثروت، توسعه اشتغال و تولید با بهره گیری از نوآوری و تکنولوژی; از مدیران، صاحب نظران، اساتید دانشگاه، فارغ التحصیلان، محققان، پژوهشگران، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران دعوت می شود، نسبت به ارائه پیشنهادات خود در زمینه جهش تولید، توسعه اقتصادی و اشتغال با تکیه بر ظرفیت های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد اقدام نمایند.

پیشنهادات دریافتی، پس از بررسی و تصویب در شورای راهبری ارتباطات و فناوری استان یزد، در برنامه های حوزه ICT استان قرار خواهد گرفت.


ارائه پیشنهادات در جهت تحقق جهش تولید

ارائه پیشنهادات، جهت تحقق جهش تولید بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات
*
*