پرش به محتوای اصلی

ارائه پیشنهادات جهت تحقق جهش تولید مبتنی بر ظرفیت های بخش ICT استان یزد

با عنایت به نامگذاری سال جدید با عنوان «جهش تولید» از سوی مقام معظم رهبری و نقش مهم فناوری اطلاعات و زیرساخت های ارتباطی در خلق ثروت، توسعه اشتغال و تولید با بهره گیری از نوآوری و تکنولوژی; از مدیران، صاحب نظران، اساتید دانشگاه، فارغ التحصیلان، محققان، پژوهشگران، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران دعوت می شود، نسبت به ارائه پیشنهادات خود در زمینه جهش تولید، توسعه اقتصادی و اشتغال با تکیه بر ظرفیت های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد اقدام نمایند.

پیشنهادات دریافتی، پس از بررسی و تصویب در شورای راهبری ارتباطات و فناوری استان یزد، در برنامه های حوزه ICT استان قرار خواهد گرفت.


ارائه پیشنهادات در جهت تحقق جهش تولید

ارائه پیشنهادات، جهت تحقق جهش تولید بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات
*
*