شرایط و فرم درخواست متقاضیان اخذ پروانه پیشخوان دولت و ICT روستایی

شرایط متقاضیان اخذ پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT روستایی

1- اشخاص حقیقی (صرفاً در روستاها)

 •  داشتن تابعبت جمهوری اسلامی ایران؛
 •  اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
 • نداشتن پیشینه کیفری موثر، عدم اشتهار به فساد منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی و اعتیاد به مواد مخدر؛
 •  دارا بودن گواهی انجام خدمت وظیفه یا معافیت دائم از انجام آن برای افراد ذکور؛
 •  عدم اشتغال در دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت ماده 117 آن قانون و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا هر دستگاه دیگری که از بودجه عمومی کشور استفاده می کند؛
 •  داشتن تایید صلاحیت فردی از مراجع ذیصلاح؛
 •  دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

2-  اشخاص حقوقی (در شهرها و روستاها)

 •   شخص حقوقی باید غیر دولتی و محل ثبت آن در کشور جمهوری اسلامی ایران باشد؛
 •  مرتبط بودن موضوع فعالیت درج شده در اساسنامه با موضوع پروانه؛ (موضوع فعالیت شخصیت حقوقی:  ایجاد و بهره‌برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی و ارائه خدمات موضوع پروانه بهره‌برداری براساس قوانین و مقررات)
 •   نداشتن بدهی قطعی معوق بانکی، مالیاتی و بیمه ایی مطابق قوانین و مقررات مربوط و براساس فهرست ارائه شده از سوی مراجع ذیربط؛
 •  دارا بودن شرایط تعیین شده در خصوص اشخاص حقیقی برای مدیرعامل یا صاحب امضاء معرفی شده، الزامی است؛

نکته صدور پروانه جدید و انتقال امتیاز پروانه پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی به استثنای روستاها، صرفاً برای اشخاص حقوقی مجاز است.

تذکر: در زمان ثبت نام اولیه نیازی به ارائه اساسنامه شرکت نمی باشد و متقاضیان می توانند به صورت شخصیت حقیقی ثبت نام نمایند و ارائه مدارک شرکت بعد از تایید و در فرایند کار ضروری می باشد.

 

تذکر: درخواست شما پس از بررسی، درصورت تایید، از طریق دبیرخانه به شما اطلاع داده می شود 

 

فرم درخواست

فرم درخواست ایجاد دفتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی استان یزد

فرم درخواست
*
*
کد ملی 10 رقمی را وارد نمایید.
*
*
*
*
*
*
کد پستی 10 رقمی را وارد نمایید.
پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت صرفا به اشخاص حقوقی داده می‌شود.
دفاتر ICT روستایی الزام به ثبت شرکت/موسسه ندارند. ( مقدار فیلد ۰ ثبت شود)
دفاتر ICT روستایی الزام به ثبت شرکت/موسسه ندارند. ( مقدار فیلد ۰ ثبت شود)
*
لطفا شماره ثابت 8 رقمی را وارد نمایید.
لطفا شماره همراه 11 رقمی را وارد نمایید.