پرش به محتوای اصلی

                                                                                                                                                             ((         معرفی مسئولین ارشد استان    ))

 

نماینده و لی فقیه  و امام جمعه در استا ن:

آیت الله محمدرضا ناصری

 

امام جمعه

                                               

                                                      

                  استاندار یزد   :

                                                               محمد علی طالبی                        

طالبی

 

 

                                         نماینده مردم  استان در مجلس خبرگان:

آیت الله ابوالقاسم وافی

 

 

 وافی

 
                                              معرفی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی


نام  و نام خانوادگی

سمت(کمیسیون)

کمیسیون

حوزه انتخاباتی

212165

 

 

 


 سیدابوالفضل موسوی بیوکی

عضو

   عمران

نماینده مردم شهرستانهای یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی


 

محمدرضا صباغیان بافقی

عضو

شوراها و امور داخلی مجلس  شورای  اسلامی

نماینده مردم شهرستانهای مهریز ،بافق ،ابرکوه ،خاتم وبهاباد

  بثصبث


 

 محمد رضا تابش

عضو

برنامه و بودجه و محاسبات

نماینده مردم شهرستان اردکان در مجلس شورای اسلامی

 78777

   کمال دهقانی فیروزآبادی نائب ریس
 امنیت ملی   نماینده مردم  تفت و میبد  8787